News

30

Mar'17

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเพชรปัญญา ทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเพชรปัญญา ทัศนศึกษา เพื่อปรับพัฒนาการ การเรียนรู้ด้านวิชาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.