News

20

Sep'17

Activities

เด็กอนุบาลและคุณครู จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ เด็กอนุบาลและคุณครู จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล เข้าทัศนศึกษาสมุนไพร และทำกิจกรรมวุ้นสีจากสมุนไพร เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 9.15-11.00 น.