News

02

Mar'17

Activities

เจ้าหน้าที่จาก คณะทันตแพทยศาสตร์ ส่งมอบต้นไม้ปลูก ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ส่งมอบต้นไม้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560