News

18

Mar'17

Activities

สโมสรนักศึกษา จากคณะทันตแพทย์ศาสตร์ เข้าใช้พื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ สโมสรนักศึกษา จากคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ที่ได้จัดกิจกรรมค่ายสำหรับนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560