News

05

Aug'16

Activities

สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าแห่งมิตรภาพ ครั้งที่9” (WE UNITE CAMP #9)

สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าแห่งมิตรภาพ ครั้งที่9” (WE UNITE CAMP #9) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพี่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00-17.00 น. จำนวน 260 ท่าน