News

12

Mar'17

Activities

สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ เจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ เพิ่มทักษะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560