News

25

Feb'17

Activities

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมและสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560