News

25

Jul'16

Activities

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ด้วยคณะสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. จำนวน 3 ท่าน