News

27

Nov'16

Activities

วิ่งและเดินเพื่อสุขภาพ มหิดลรวมพลคนรักพ่อ ครั้งที่ 2 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา จัดโครงการ วิ่งและเดินเพื่อสุขภาพ มหิดลรวมพลคนรักพ่อ ครั้งที่ 2 ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 05.30-10.00 น.