News

03

Nov'16

Activities

วิทยาลัยการแพทย์แพนไทย ม.ราชมงคลธัญญบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยการแพทย์แพนไทย ม.ราชมงคลธัญญบุรี เข้าเยี่ยมชมและจัดกิจกรรมต่างๆ   ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-15.00 น. จำนวน 121 ท่าน