News

16

Feb'17

Activities

รายการ V Sport เข้าถ่ายทำวีดีทัศน์ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รายการ V Sport ขอถ่ายทำวิดีทัศน์แนะนำแหล่งอนุรักษ์พันธ์พืชสมุนไพรไทยสำหรับการศึกษา ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น. จำนวน 6 ท่าน