News

23

Feb'17

Activities

รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางบริษัท อสมท จำกัด ขอเข้าถ่ายทำรายการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ทางบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) เข้าถ่ายทำเกี่ยวกับสาระความรู้ การท่องเที่ยวกิจกรรมสาธารณะ
ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560