News

27

Aug'16

Activities

รายการจาก Animals speak ขอเข้าใช้พื้นที่ถ่ายทำสารคดี ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

รายการจาก Animals speak ขอเข้าใช้พื้นที่ถ่ายทำสารคดี  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-11.00 น.