News

26

Nov'16

Activities

ม.ราชภัฏจันทรเกษม ขอเข้าใช้พื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษา ม.ราชภัฏจันทรเกษม  เข้าชมพื้นที่ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00-12.00 น. จำนวน 12 ท่าน