News

06

Oct'16

Activities

นักเรียนเก่าราชินี รุ่นที่ 60 เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักเรียนเก่าราชินี รุ่นที่ 60 เข้าเยี่ยมชม และศึกษาสมุนไพรไทย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น.