News

02

Mar'17

Activities

นักเรียนจาก โรงเรียนราชวินิต เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เข้ามาทัศนศึกษาและเยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเภสัชกรรมแผนไทย และการประยุกต์ใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560