News

05

Mar'17

Activities

นักศึกษา จากแพทย์แผนไทยประยุกต์ ม.ธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาจากแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสรรพคุณสมุนไพรไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560