News

20

Apr'17

Activities

นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดโครงการ พานักศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้รับความรุ้ทางด้านพืชสมุนไพร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.