News

14

Mar'17

Activities

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ นักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร พร้อมจัดกิจกรรม ต่างๆ เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560