News

28

Feb'17

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเกษตร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้าเยี่ยมชมอุทยานฯ และศึกษาสมุนไพรไทยภายในอุทยานฯ เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560