News

28

Nov'16

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าชมและศึกษาสมุนไพรเพื่อเป็นแนวทางการศึกษา ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00-17.00 น. จำนวน 53 ท่าน