News

08

Sep'16

Activities

คณะอาจารย์ และ นักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะอาจารย์ และ นักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ขอเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 14.00-16.00 น. จำนวนนักเรียน 279 ท่าน และอาจารย์ 12 ท่าน