News

07

Sep'16

Activities

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ขอเข้าใช้พื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเข้าใช้พื้นที่ทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 08.00-17.00 น. จำนวน 15 ท่าน