News

22

Jul'17

Activities

คณะนักศึกษา และอาจารย์ จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ คณะนักศึกษา และอาจารย์ จากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่จัดโครงการสานสายใยครูศิษย์ โดยเข้าเยี่ยมชมสมุนไพรและทำกิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพร กับ การทำลูกประคบ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30-14.00

(ท่านสามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sireepark)