News

19

Oct'17

Activities

กลุ่มเด็กและเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับ กลุ่มเด็กและเจ้าหน้าที่ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี  ที่ได้จัดโครงการ “รามาน้อย” ครั้งที่ 22 เข้าทัศนศึกษาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรไทยต่างๆ และทำกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.