Information Type: Information

05

Apr'19

Activities, Information

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวน ชมนิทรรศการสัญจร “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป เข้าชมนิทรรศการสัญจร “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8)  โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งจัดแสดงสมดุลชีวิตทั้ง 8 ด้านได้แก่ 1. Happy Body(สุขภาพดี) 2. Happy Money(ปลอดหนี้) 3. Happy Relax(ผ่อนคลาย) 4. Happy Brian(หาความรู้) 5. Happy Society(สังคมดี) 6. Happy Heart(น้ำใจงาม) 7. Happy Soul(ทางสงบ) 8. Happy Family(ครอบครัวดี) ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจัดสมดุลชีวิตตนเอง ครอบครัวและสังคม ให้มีความสุขในชีวิตอย่างยั่งยืน โดยสามารถเข้าชมนิทรรศการสัญจร “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2562 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

22

Mar'19

Information

ประกาศปิดให้บริการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย 2562 (วันสงกรานต์)

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดให้บริการ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 ถึงวันอังคารที่ 16 เมษายน 2562
และจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันพุธที่ 17 เมษายน 2562

20

Mar'19

Information

กลุ่มเภสัชกร จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสมุนไพรไทย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะเภสัชกร จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการถาวร และนั่งรถรางชมบรรยากาศ

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

20

Mar'19

Information

นักศึกษาและอาจารย์ จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นักศึกษาและอาจารย์ จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 28 ท่าน ได้เปิดโครงการจัดการเรียนการสอนภาษา – วัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา วาทวิทยา ให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ด้านสมุนไพร โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

06

Mar'19

Activities, Information

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการสมุนไพร ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย (Thai Herbs and Nuad Thai for Thai Future)

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการสมุนไพร ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย (Thai Herbs and Nuad Thai for Thai Future) ในระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 ณ อิมแพค ฮอลล์ 10-11-12 เมืองทองธานี

โดยในวันที่ 6 มีนาคม 2562  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดงาน ปาฐกถาพิเศษ เดินเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ และเดินเข้าชมนิทรรศการของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมี ผศ.ดร.ภก. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน ผศ.ดร.ภญ. นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์และบุคลากรอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ พาเข้าชม  ซึ่งภายในนิทรรศการ ได้จัดแสดงสมุนไพร เครื่องยาและข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ในการนวดและแก้ปวดเมื่อย การบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตน ทั้งยังมีกิจกรรมตอบคำถามสมุนไพร หมอยาพาชมสมุนไพรและกิจกรรมสาธิตการบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตน

บรรยากาศภายในงาน มีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจและเข้าร่วมทำกิจกรรมของนิทรรศการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นจำนวนมาก

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

04

Mar'19

Information

“อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์” มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนเที่ยวงาน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16

พบกับนิทรรศการของ “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ ” มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย (Thai Herbs and Nuad Thai for Thai Future) ในระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562  ณ อิมแพค ฮอลล์ 10-11-12 เมืองทองธานี ใน Wisdom Zone ที่ 9 ตรงทางเข้าHall 10

ภายในนิทรรศการของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้จัดแสดงสมุนไพร เครื่องยาและข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ในการนวดและแก้ปวดเมื่อย การบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตน ทั้งยังมีกิจกรรมตอบคำถามสมุนไพร หมอยาพาชมสมุนไพรและกิจกรรมสาธิตการบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตน

แล้วพบกันในงานนะคะ

31

Jan'19

Information

Announcement

Sireeruckhachati Nature Learning Park

Will be closed on February 1, 2019

because the average Particulate Matter concentration (PM 2.5)

has exceeded an acceptable limit.

21

Dec'18

Information

ประกาศปิดให้บริการ ในช่วงปีใหม่

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดให้บริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ในวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึงวันอังคารที่1 มกราคม 2562 และจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันพุธที่ 2 มกราคม 2562

14

Dec'18

Activities, Information

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จัดกิจกรรม “นักพฤกษศาสตร์น้อยปี 2” ในวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จัดกิจกรรม“นักพฤกษศาสตร์น้อย”ในวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. ซึ่งจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

1. กิจกรรมสมุดทำมือหลากสี เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีการประดิษฐ์สมุดอย่างง่ายด้วยตนเองและตกแต่งหน้าปกโดยใช้สีจากธรรมชาติ ได้แก่ ดอกกรรณิการ์ ดอกอัญชัน แก่นฝางและผลพิลังกาสา

2. กิจกรรมแผงจิ๋วทำดอกไม้แห้งแต่งลาย เด็กๆ จะได้รับแจกแผงจิ๋วสำหรับอัดดอกไม้ใบไม้แห้งพร้อมทั้งมาตกแต่งเป็นหน้าปกแผงจิ๋วของตนเอง

3. กิจกรรมยาดมสมุนไพร สูตรเฉพาะหนูทำเอง เด็ก ๆ จะได้รู้จักสมุนไพรแห้งที่มีกลิ่นหอม และปรุงยาดมจากสมุนไพรให้เป็นกลิ่นเฉพาะตามความชอบของแต่ละบุคคล ทดลองทำยาดมด้วยสูตรที่ตนชอบกลับไปให้คนที่รัก

4. กิจกรรมเพาะชำสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ เด็กๆ จะได้เรียนรู้วิธีเพาะชำต้นกล้าสมุนไพร และนำกลับไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ

5.  กิจกรรมดูนกริมน้ำ เป็นการพาเด็กๆ ได้รู้จักกับนกชนิดต่างๆ และได้เรียนรู้ลักษณะของ สี เสียงร้องของนก

6. กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล ทายปริศนาชื่อสมุนไพรจากภาพ ชิงรางวัล เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักสมุนไพรที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

7. กิจกรรมชมนิทรรศการ “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” เป็นการเข้าชมนิทรรศการโดยมีวิทยากรบรรยาย แนะนำการใช้วิดีทัศน์และเกมส์ต่างๆ

เด็กๆ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/yocrzolqRpQp5Seh2  หรือ สแกน QR code

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://sireepark.mahidol.ac.th

01

Dec'18

Information

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รับรางวัลประเภท “แหล่งท่องเที่ยว Friendly Design”

วันที่ 1 ธันวาคม 2561  รองศาสตราจารย์ พร้อมจิต ศรลัมพ์ ผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติท่านแรก เป็นตัวแทนในนามอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งได้รับรางวัลประเภท “แหล่งท่องเที่ยว Friendly Design”  จาก นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดี ณ ฮอลล์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018  มหกรรมอารยสถาปัตย์  และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3  ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2561 โดยทั้งนี้อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถานที่ต้นแบบที่ ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

1|2|3|4|5|6|7|8 ...