Information Type: Activities

01

Jul'21

Activities, Information, Knowledge

งานสัมมนาออนไลน์ Sireepark Webinar หัวข้อ ‘Botanical Garden Accreditation and Collection Management’ ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานสัมมนาออนไลน์ Sireepark Webinar ในหัวข้อ ‘Botanical Garden Accreditation and Collection Management’ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco WebEx

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแหล่งสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ทำให้การดำเนินงานภายในของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมีรูปแบบเฉพาะเจาะจงในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การนำเข้าชนิดพืชเพื่อปลูก การเก็บรักษาตัวอย่างและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไปถึง การให้บริการประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ โดยอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีมาตรฐานระดับสากลในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 โดย Botanic Gardens Conservation International (BGCI) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรและเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างประเทศ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จึงจัดการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ ‘Botanical Garden Accreditation and Collection Management’ โดยเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายในและต่างประเทศ บรรยายและแลกเปลี่ยนการมุมมองในการดำเนินงาน ทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

Dr. Greetha Agumurum และ Patricia Malcolm จาก Botanical Garden Conservation International (BGCI) บรรยายในหัวข้อ Botanical Garden Accreditation

Dr. Nura Abdul Karim: Deputy Director / Library, Training & External Relations จาก Singapore Botanic Garden ประเทศสิงคโปร์ บรรยายในหัวข้อ Collection management

และ ดร. ปิยเกษตร สุขสถาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ Plant conservation

in Queen Sirikit Botanic Garden

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร. เมธี พุ่มทุ่ม อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร. สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์ นักวิจัย อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นพิธีกรดำเนินรายการตลอดการสัมมนา

02

Apr'21

Activities

บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 2 เมษายน 2564

คณะศึกษาดูงานจาก บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด นำโดย นายอรรถนพ พันธุกำเหนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด และคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อทุกท่านได้ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยอย่างถูกต้อง อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้จัดเตรียมิวทยากรให้การต้อนรับและให้ข้อมูลใน ด้านต่าง ๆ ของสมุนไพร พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการถามตอบ ข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ ตลอดการเข้าศึกษาดูงาน

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

01

Apr'21

Activities, Information

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติออกบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรมในงาน Summer Trip in Nakhonpathom 2021 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

วันที่ 1 เมษายน 2564

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรม ต่าง ๆ ของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ในงาน Summer Trip in Nakhonpathom 2021 (ไปด้วยกันนะ)

งานนี้เป็นงานที่จัดขึ้นโดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม คาเฟ่และร้านอาหาร ได้ประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

งาน Summer Trip in Nakhonpathom 2021 นี้มีกำหนดจัดงานทั้งหมด 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 7 เมษายน 2564 โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครีปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธในงานครั้งนี้

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

 

21

Mar'21

Activities

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต นำนักศึกษาเข้าศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

วันที่ 21 มีนาคม 2564

       วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้นำนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ก) สำหรับประชาชนทั่วไป เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมเดินชมสวน เพื่อให้การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาความรู้สำหรับผู้เข้าศึกษาดูงาน อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้จัดเตรียมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับต้นสมุนไพร มาให้ข้อมูลและให้การต้อนรับตลอดการศึกษาดูงาน

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

19

Mar'21

Activities

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล นำผู้เข้าร่วมประชุม เข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 19 มีนาคม 2564

         ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล นำผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Clean Environment for Better Life: สิ่งแวดล้อมดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” และการประชุมคณะกรรมการร่วม ระหว่าง สทอภ. และมหาวิทยาลัย (ศูนย์ภูมิภาค) จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

         เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสตร์การแพทย์แผนไทย และความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักไปในวงกว้าง อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้เตรียมวิทยากรให้การต้อนรับ และให้ความรู้เกี่ยวกับต้นสมุนไพรให้แก่ผู้เข้าชมได้เล็งเห็นคุณค่า และความสำคัญของสมุนไพรไทยตลอดการเข้าชม

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

 

13

Mar'21

Activities, Information

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 13 มีนาคม 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก นำนักศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จำนวน 62 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสมุนไพร และเรียนรู้จากต้นสมุนไพรจริงและนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ได้จริง อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้เตรียมวิทยากรให้การต้อนรับ และให้ความรู้ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัส ชิมรสชาติ ดมกลิ่น รวมไปถึงให้ความรู้ในการสังเกตลักษณะ และรูปร่างของสมุนไพร รวมไปถึงการเรียนรู้ในการถามตอบในประเด็นต่าง ๆ ที่นักศึกษามีข้อสงสัยระหว่างการเยี่ยมชม

18

Dec'20

Activities

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “The Sound of Siree” ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

18 ธันวาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “The Sound of Siree” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ Richard Ralphs รองคณบดีฝ่ายการจัดการหอแสดงดนตรีและอาจารย์ใหญ่เตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรม “The Sound of Siree” ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา

กิจกรรม “The Sound of Siree” นี้ถูกจัดขึ้นโดย โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดลสิทธาคาร และงานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเนรมิตรงานดนตรีในสวน ครั้งแรกของอุทยานธยานธรรมชาติวิทยาฯ โดยในกิจกรรมนี้ ถือเป็นงานดนตรีที่ส่งต่อความสุข และความอบอุ่นจากนักดนตรีและคณาจารย์จากหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี และทีมงานทุกท่านสู่ผู้ฟัง อีกทั้งยังเป็นการส่งท้ายปี 2563 นี้ให้เต็มไปด้วยความสุข ด้วยความไพเราะของเสียงดนตรี

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

18

Dec'20

Activities

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายในการประชุมวางแผนการดำเนินงาน อพ.สธ. – งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ณ ห้อง 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน อพ.สธ. – งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ “ความเป็นมาของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ณ ห้อง 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ติดตามข่าวสารอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติเพิ่มเติมที่ www.sireepark.mahidol.ac.th

17

Dec'20

Activities

โรงเรียนพิมลวิทย์นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 17 ธันวาคม 2563

       โรงเรียนพิมลวิทย์นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวน 136 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้จัดกิจกรรมสาธิตต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำ ได้แก่ “กิจกรรมระบายสีธรรมชาติ” เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการสะกัดสีจากวัตถุดิบธรรมชาติ ต่าง ๆ อาทิเช่น ดอกกรรณิการ์ แก่นฝาง ดอกอัญชัญ เป็นต้น ต่อมาเป็น “กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ” ในกิจกรรมนี้ใช้กระบวนการสะกัดสีเช่นเดียวกันกับกิจกรรมระบายสีธรรมชาติ แต่การนำสีที่ได้มาใช้นั้นแตกต่างกัน โดยในกิจกรรมนี้นำมาใช้ในอาหาร เพื่อทดแทนการใช้สีผสมอาหาร กิจกรรมถัดมาเป็น “กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว” กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จำลองมาจากการเก็บตัวอย่างของนักพฤกษศาสตร์ ที่ออกพื้นที่สำรวจพรรณไม้ในป่า และเก็บตัวอย่างพรรณไม้กลับมาโดยใช้แผงอัดพรรณไม้ในการรักษาองค์ประกอบพืชให้สมบูรณ์และมีอายุยืน ไม่เน่าเสีย กินกรรมสุดท้าย “กิจกรรมอาหารสมุนไพร” ในกิจกรรมนี้ เป็นการนำเอาวัตถุดิบที่เป็นทั้งสมุนไพร และผักสวนครัวนำมาประกอบอาหารที่ทำได้ง่าย รสชาติอร่อย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย นอกจากนี้ น้อง ๆ นักเรียนยังได้เข้าชมส่วน ต่าง ๆ ของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ พร้อมกับวิทยากรบรรยายในส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น “กิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร” ที่มีวิทยากรบรรยายถึงคุณประโยชน์ ลักษณะ นอกจากนี้ น้อง ๆ นักเรียนยังมีโอกาสได้ลองชิม และดมกลิ่นจากต้นสมุนไพรสด ในลานนานาสมุนไพรได้ด้วย และนอกจากการเดินชมแล้ว ยังมีการเยี่ยมชมด้วยรถราง ที่จะมีการบรรยายคุณประโยชน์ต่าง ๆ ของสมุนไพรกว่า 30 ชนิดตลอดเส้นทาง

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

 

02

Dec'20

Activities

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรนำนักเรียนเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 2 ธันวาคม 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทย์ – แพทย์ จำนวน 54 คนเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้หาความรู้ พัฒนา และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงตามแผนการเรียนที่นักเรียนสนใจจะประกอบวิชาชีพในอนาคต อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้เตรียมวิทยากร ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และพฤกษศาสตร์ ในกิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับสมุนไพร รวมไปถึงรู้จักลักษณะเด่นของสมุนไพรแต่ละชนิดอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังได้เข้าชมห้องนิทรรศการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย ที่เล่าเรื่องราวรวมถึงความเป็นมาของวงการแพทย์แผนไทย รวมไปถึงการพัฒนายาสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพ และกลายมาเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ทั่วไปในปัจจุบัน

 

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark