Information Type: Knowledge

14

Oct'21

Activities, Knowledge

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “รวมพลคนมักขิง” ผ่านโปรแกรม Webex Events

Sorry, this entry is only available in ไทย.

01

Jul'21

Activities, Information, Knowledge

งานสัมมนาออนไลน์ Sireepark Webinar หัวข้อ ‘Botanical Garden Accreditation and Collection Management’ ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานสัมมนาออนไลน์ Sireepark Webinar ในหัวข้อ ‘Botanical Garden Accreditation and Collection Management’ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco WebEx

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแหล่งสร้างงานวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ทำให้การดำเนินงานภายในของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมีรูปแบบเฉพาะเจาะจงในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การนำเข้าชนิดพืชเพื่อปลูก การเก็บรักษาตัวอย่างและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไปถึง การให้บริการประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ โดยอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีมาตรฐานระดับสากลในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 โดย Botanic Gardens Conservation International (BGCI) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรและเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างประเทศ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จึงจัดการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ ‘Botanical Garden Accreditation and Collection Management’ โดยเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานภายในและต่างประเทศ บรรยายและแลกเปลี่ยนการมุมมองในการดำเนินงาน ทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

Dr. Greetha Agumurum และ Patricia Malcolm จาก Botanical Garden Conservation International (BGCI) บรรยายในหัวข้อ Botanical Garden Accreditation

Dr. Nura Abdul Karim: Deputy Director / Library, Training & External Relations จาก Singapore Botanic Garden ประเทศสิงคโปร์ บรรยายในหัวข้อ Collection management

และ ดร. ปิยเกษตร สุขสถาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ Plant conservation

in Queen Sirikit Botanic Garden

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร. เมธี พุ่มทุ่ม อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร. สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์ นักวิจัย อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นพิธีกรดำเนินรายการตลอดการสัมมนา

02

Apr'19

Knowledge

รายการครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร ตอน “พญายอ”

Sorry, this entry is only available in ไทย.

05

Nov'18

Knowledge

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “เสนียด”

Sorry, this entry is only available in ไทย.

13

Oct'18

Knowledge

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “มะขามป้อม”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร

ตอน สมุนไพร “มะขามป้อม”

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

26

Dec'17

Knowledge

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “หนามแดง/มะนาวไม่รู้โห่”

Sorry, this entry is only available in ไทย.

08

Dec'17

Knowledge

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “ว่านหางจระเข้ ตอนที่2”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร

ตอน สมุนไพร “ว่านหางจระเข้ ตอนที่2”

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

01

Dec'17

Knowledge

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “ว่านหางจระเข้ ตอนที่1”

Sorry, this entry is only available in ไทย.

09

Nov'17

Knowledge

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “มะขามแขก”

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร
ตอน สมุนไพร “มะขามแขก”

Website : https://sireepark.mahidol.ac.th
FB : www.facebook.com/sireepark

20

Oct'17

Knowledge

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “ผักเชียงดา”

Sorry, this entry is only available in ไทย.

1|2 ...