news and activities

29.11.2020

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท) นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

         สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท) นำนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยในพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้เตรียมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมุนไพร และวิทยาศาสตร์ คอยให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในการเข้าชมห้องนิทรรศการ และกิจกรรมเดินชมสวน ในกิจกรรมนี้น้อง ๆ นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาสมุนไพรอย่างใกล้ชิด นอกจากได้รับความรู้ผ่านการบรรยายแล้ว ยังได้เรียนรู้สมุนไพรผ่านการสัมผัสผิวใบ รสชาติ และกลิ่นของต้นสมุนไพรในแต่ละชนิด และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นโอกาสพิเศษในการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งของสมุนไพร นั่นก็คือ “กิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะเภสัชวัตถุ” กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่อธิบายเกี่ยวกับเครื่องยาสมุนไพร และธาตุวัตถุต่าง ๆ ที่มีการนำมาใช้ในตำรายาโบราณ นอกจากจะได้เรียนรู้ถึงคุณประโยชน์ของสมุนไพรและตัวยาสมุนไพรแล้ว ยังได้เรียนรู้ภูมิปัญญาโบราณในการผลิตยาในอดีต ในส่วนนี้อาจจะเป็นแรงบรรดาลใจในการศึกษาต่อไปในอนาคต

 

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

Read more
news and activities

27.11.2020

โรงเรียนเพลินพัฒนานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

         โรงเรียนเพลินพัฒนานำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 69 คน เข้าทัศนศึกษา ณ​อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โดยการทัศนศึกษาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย และเห็นความสำคัญในเรื่องคุณประโยชน์ของสมุนไพรและธรรมชาติวิทยา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทัศนศึกษาในครั้งนี้ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้จัดเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสานความรู้และความสนุกเข้าด้วยกัน ได้แก่ “กิจกรรมเดินชมสวน” ในกิจกรรมนี้ น้อง ๆ นักเรียนสามารถเรียนรู้ และสังเกตสมุนไพรแต่ละชนิดอย่างใกล้ชิด พร้อมกับการอธิบายจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านพฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการสัมผัส ชิมรส และดมกลิ่นจากสมุนไพรสด ๆ ในลานนานาสมุนไพร กิจกรรมถัดมาเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนได้เห็นสมุนไพรในรูปแบบที่พร้อมนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์อย่าง “กิจกรรมยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง” ในกิจกรรมนี้น้อง ๆ นักเรียนได้ลงมือทำยาดมสมุนไพรตามกลิ่นที่ตัวเองนั้นชื่นชอบ อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน จากนั้นเป็นกิจกรรมรถรางชมสวน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้น้อง ๆ นักเรียนได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ ของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และได้เห็นต้นสมุนไพรที่โดดเด่นประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ กว่า 30 ชนิด ตลอดสองข้างทาง และกิจกรรมสุดท้ายกับ “กิจกรรมลูกประคบสมุนไพร” เป็นที่ทราบกันดีว่าในปัจจุบัน “ลูกประคบ” เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาไทยทั่วไป แต่จะมีสักกี่ครั้งที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าจริง ๆ แล้วส่วนผสมต่าง ๆ ด้านในนั้นมีสมุนไพรอะไรบ้าง และสารสำคัญของสมุนไพรชนิดนั้น ๆ มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไร กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างทั้งทักษะการลงมือทำลูกประคบ และได้รับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรจากวิทยากรที่เป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

         การทัศนศึกษาในครั้งนี้ นอกจากจะได้ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้ว ยังเพิ่มมุมมองและประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักเรียน อีกทั้งยังเป็นการเน้นย้ำให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญของสมุนไพรไทยและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าเพื่อให้สิ่งเหล่านี้อยู่กับพวกเขาต่อไปในอนาคต

 

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

Read more
news and activities

25.11.2020

1-Day Workshop “Flowers of Life” @Sireepark ครั้งที่ 1 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

       ครั้งแรกของการจัดกิจกรรม Workshop Flowers of Life ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยจัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นความงาม และคุณประโยชน์ที่ได้จากดอกไม้นานาชนิด รวมถึงการที่ดอกไม้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เช่น การประดับตกแต่งบ้าน สร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ การทำเป็นอาหาร รับประทานเป็นยารักษาโรค อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นอุทยานที่มีพื้นที่สีเขียว บนเนื้อที่กว่า 140 ไร่ มีความพร้อมเรื่องพืชสมุนไพรและดอกไม้ที่สามารถนำมาใช้เป็นยาได้ อีกทั้งยังมีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับจัดกิจกรรมมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ จึงได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน “Flowers of Life” ดอกไม้มากกว่าความสวยงาม คือคุณประโยชน์ที่หลากหลาย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นจากการนำดอกไม้ที่มีประโยชน์และรับประทานได้มาสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรม ได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากดอกไม้ในกิจกรรมที่หลากหลาย สร้างความผ่อนคลาย และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ด้วยงานศิลปะ ผ่านการบรรยายเพื่อทำความรู้จักกับดอกไม้ และกิจกรรม Herbarium ซึ่งมีที่มา จากการเก็บตัวอย่างพืชของนักพฤกศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร. ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ จากนั้นเริ่มกิจกรรม Workshop แรกด้วยกิจกรรม แผงอัดพรรณไม้ (Herbarium) ตกแต่งกระเป๋าผ้ารักษ์โลกด้วยสีจากดอกไม้ และ Herbarium Frame หลังจากที่ได้วัสดุอย่างดอกไม้แห้ง จากการกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้  โดย คุณบุญญาณี ศรีโพธิ์ช้าง (นะโม) นักนิเทศน์ศิลป์ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ซึ่งมีความชำนวญในการนำวัสดุธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในงานศิลปะ และกิจกรรมสาธิตของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จากนั้นมาต่อที่กิจกรรม “ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนดอกไม้” โดยคุณ คุณศิรินทร์ทิพย์ สุบูรณ์กุล แพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขาติ ให้คำแนะนำตลอดการทำกิจกรรม นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้รับของจากกิจกรรม Workshop และความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ กลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หรือทำของที่ระลึก Hand made จากดอกไม้ที่มีอยู่ใกล้ตัวสำหรับคนพิเศษ หรือโอกาสพิเศษได้ในอนาคต

 

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

Read more
about us

“Thai traditional wisdom to Global health”

Sireeruckhachati Nature Learning Park located in Mahidol University, Salaya Campus, Nakhon Pathom. It was established in 1981 as Medicinal Plant Garden Project initiated by Emeritus Prof. Dr. Nut Pamornprawat and Emeritus Prof. Payao Muenwongyad...

อ่านต่อ