ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์: ข่าวกิจกรรม

19

เม.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะบุคลากร จากโรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 18-19 เมษายน 2562 โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย ประจำปี 2562 จำนวน 2 รุ่น พาคณะบุคลากร จำนวน 150 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้บุคลากรได้มีภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพและประยุกต์ใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศ กิจกรรมการสอนท่าบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตนและกิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพล

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

17

เม.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

คณะอาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้าน จากคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 17 เมษายน 2562 ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีการจัดการเรียนการสอนให้กับคณะอาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 22 ท่าน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อส่งเสริมให้มีความเข้าใจในเรื่องสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นั่งรถรางชมบรรยากาศ พาชมสวนสมุนไพรและพาชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

05

เม.ย.'62

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวน ชมนิทรรศการสัญจร “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป เข้าชมนิทรรศการสัญจร “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8)  โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งจัดแสดงสมดุลชีวิตทั้ง 8 ด้านได้แก่ 1. Happy Body(สุขภาพดี) 2. Happy Money(ปลอดหนี้) 3. Happy Relax(ผ่อนคลาย) 4. Happy Brian(หาความรู้) 5. Happy Society(สังคมดี) 6. Happy Heart(น้ำใจงาม) 7. Happy Soul(ทางสงบ) 8. Happy Family(ครอบครัวดี) ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจัดสมดุลชีวิตตนเอง ครอบครัวและสังคม ให้มีความสุขในชีวิตอย่างยั่งยืน โดยสามารถเข้าชมนิทรรศการสัญจร “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2562 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

03

เม.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแสดงนิทรรศการ “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8) และจัดกิจกรรม “Workshop ความสุขไม่รู้จบ”

วันที่ 3 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ กล่าวเปิดกิจกรรม “Workshop ความสุขไม่รู้จบ” และแนะนำอุทยานธรรมชาติวิทยา ฯ เนื่องในนิทรรศการสัญจร “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8) จัดโดยอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งภายในงานกิจกรรม “Workshop ความสุขไม่รู้จบ” ในวันนี้ เริ่มกิจกรรมโดยพาชมนิทรรศการ “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8) นั่งรถรางพาชมสวนสมุนไพร ทำกิจกรรม “Workshop ความสุขไม่รู้จบ” ในหัวข้อความสุขของคุณคืออะไร และหัวข้อ Happy 8 ที่หนึ่งในใจ ทำกิจกรรม “ยาดมสมุนไพร กลิ่นตามใจคนปรุง” ท้ายสุดเป็นการสรุปกิจกรรมและการทำพันธะสัญญา โดยมีนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถเรียนรู้วิธีการจัดสมดุลชีวิตของตนเองได้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมให้รู้จักและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมนิทรรศการสัญจร “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8) ซึ่งจัดแสดงสมดุลชีวิตทั้ง 8 ด้านได้แก่ 1. Happy Body(สุขภาพดี) 2. Happy Money(ปลอดหนี้) 3. Happy Relax(ผ่อนคลาย) 4. Happy Brian(หาความรู้) 5. Happy Society(สังคมดี) 6. Happy Heart(น้ำใจงาม) 7. Happy Soul(ทางสงบ) 8. Happy Family(ครอบครัวดี) ซึ่งจะส่งผลให้สามารถจัดสมดุลชีวิตตนเอง ครอบครัวและสังคม ให้มีความสุขในชีวิตอย่างยั่งยืน โดยสามารถเข้าชมนิทรรศการสัญจร “ความสุข 8 ประการ” (สสส. Happy 8) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2562 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

03

เม.ย.'62

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และคุณครู จากโรงเรียนเพลินพัฒนา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 3 เมษายน 2562 หน่วยวิชาจินตทัศน์ในชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 โดยฝ่ายวิชาการ จากโรงเรียนเพลินพัฒนา ได้จัดโครงการกิจกรรมพิเศษช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ในชื่อค่าย “จินตทัศน์วิจิตร 2562”  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 59 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝน ความสามารถในการบันทึกความรู้ การจำแนก คิดวิเคราะห์ การประมวลความคิดและการสื่อสารความคิดออกมาเป็นภาพได้ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศและพาชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

28

มี.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

กลุ่มบุคลากร จากโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 28 มีนาคม 2562 กลุ่มบุคลากร จากโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดโครงการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายสวนพฤกษศาตร์ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศและพาชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

23

มี.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

สมาชิกสตรีตาบอด จากสมาคมสตรีตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 23 มีนาคม 2562 สมาคมสตรีตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จัดโครงการร่วมกับอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ พาสมาชิกสตรีตาบอดและอาสาสมัคร รวม 40 ท่าน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร พาชมสวนสมุนไพร กิจกรรมเพาะชำสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ และทำกิจกรรมเมนูอาหารสมุนไพร: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนสมุนไพร โดยกลุ่มสมาชิกสตรีตาบอดและอาสาสมัคร ร่วมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

20

มี.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ จากสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านพืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร พาชมและพาชมห้องนิทรรศการถาวร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

14

มี.ค.'62

ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 57 ท่าน ได้จัดทำโครงการนำนักศึกษา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านพืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศและเล่นเกมโปรตามอนทายชื่อสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

06

มี.ค.'62

ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการสมุนไพร ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย (Thai Herbs and Nuad Thai for Thai Future)

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการสมุนไพร ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย (Thai Herbs and Nuad Thai for Thai Future) ในระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 ณ อิมแพค ฮอลล์ 10-11-12 เมืองทองธานี

โดยในวันที่ 6 มีนาคม 2562  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดงาน ปาฐกถาพิเศษ เดินเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ และเดินเข้าชมนิทรรศการของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมี ผศ.ดร.ภก. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน ผศ.ดร.ภญ. นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์และบุคลากรอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ พาเข้าชม  ซึ่งภายในนิทรรศการ ได้จัดแสดงสมุนไพร เครื่องยาและข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ในการนวดและแก้ปวดเมื่อย การบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตน ทั้งยังมีกิจกรรมตอบคำถามสมุนไพร หมอยาพาชมสมุนไพรและกิจกรรมสาธิตการบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตน

บรรยากาศภายในงาน มีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจและเข้าร่วมทำกิจกรรมของนิทรรศการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นจำนวนมาก

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark