ข่าวประชาสัมพันธ์

06

พ.ค.'58

ข่าววิชาการ

แผนไทย ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต

นักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรการแพทย์ แผนไทย ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์แผนไทยวัดทินกรนิมิต จำนวน ๓๐ ท่าน ในวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล